In de dagen tussen overlijden en de uitvaart heb ik een coördinerende en adviserende rol. Ik begin meestal met de nabestaanden veel te vragen en goed te luisteren naar hun verhalen en wensen. Op die manier kan ik mijzelf een beeld vormen van het leven van de overledene en ontstaan er bij mij ideeën voor de invulling van de afscheidsplechtigheid.

Het is mooi als (een van) de nabestaanden een eigen bijdrage leveren aan de afscheidsplechtigheid. Dat kan bijvoorbeeld door het aansteken van kaarsen of  het zelf uitspreken van een levensverhaal. Wanneer dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, neem ik het met alle liefde van u over.

Kort samengevat ziet mijn werk er als volgt uit:

  • adviseren en coördineren van de inhoudelijke invulling van de begrafenis of crematie
  • helpen bij het zoeken naar passende teksten en/of muziek
  • schrijven en uitspreken van het levensverhaal of een In Memoriam
  • bijstaan van nabestaanden die zelf tijdens de plechtigheid een eigen bijdrage hebben
  • voorgaan tijdens de viering/afscheidsbijeenkomst