Elke uitvaart is een uniek moment, een allerlaatste gelegenheid om afscheid te nemen. Emoties en tijdsdruk maken het dan vaak lastig om de juiste vorm, woorden en muziek te vinden, die het afscheid zo waardevol kunnen maken.

In die moeilijke dagen wil ik voor nabestaanden een houvast zijn: samen zoeken naar de juiste woorden, muziek en/of rituelen. Met elkaar zorgen voor een waardig afscheid, waarop met een warm gevoel kan worden teruggekeken. Met mijn journalistieke achtergrond kan ik het levensverhaal samenstellen, dat een van de nabestaanden of anders ikzelf bij het afscheid kan uitspreken. Ook eventuele (klein)kinderen zal ik zoveel mogelijk bij het afscheid betrekken. Op een manier die bij hen past, zodat ook zij zich gezien en gehoord zullen voelen.

Sinds februari 2020 mag ik mijzelf  “dementievriendelijke uitvaartverzorger” noemen. De begeleiding van iemand met dementie in de periode van vlak na het overlijden van een dierbare tot en met de afscheidsplechtigheid vraagt om een speciale benadering. Het is een doelgroep die mij na aan het hart ligt. Mocht u hierover (vooraf) informatie willen, neem dan gerust contact met mij op.

Indien gewenst kan ik de afscheidsplechtigheid ook een religieus karakter geven. Mijn protestants-christelijke achtergrond is mijn inspiratiebron, van waaruit ik dit mooie werk kan doen. Niettemin respecteer ieders levensovertuiging en zal daar bij de invulling van de plechtigheid en het schrijven van het levensverhaal altijd rekening mee houden. Al meer dan tien jaar ga ik regelmatig voor bij kerkelijke afscheidsdiensten, ik heb hiervoor een opleiding gevolgd bij het Dienstencentrum van de PKN.
Sinds 2017 ben ik ook  freelance inzetbaar als uitvaartverzorger.

elke uitvaart is een uniek moment - een ontmoeting in herinneringen - door verdriet te delen - goede woorden te zeggen - muziek te laten klinken - symbolen te laten spreken.