Elke uitvaart is een uniek moment, een allerlaatste gelegenheid om afscheid te nemen. Emoties en tijdsdruk maken het dan vaak lastig om de juiste vorm, woorden en muziek te vinden, die het afscheid zo waardevol kunnen maken.

In die moeilijke dagen wil ik voor u een houvast zijn: samen zoeken naar de juiste woorden, muziek en/of rituelen. Al zal ik de nabestaanden altijd stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen, niet iedereen is in staat of voelt de behoefte om tijdens een afscheid zelf iets te zeggen. Dat is helemaal niet erg. Met elkaar zorgen we voor een waardig afscheid, waarop met een warm gevoel kan worden teruggekeken. 

Indien gewenst kan ik de afscheidsplechtigheid ook een religieus karakter geven. Mijn protestants-christelijke achtergrond is mijn inspiratiebron, van waaruit ik dit mooie werk kan doen. Niettemin respecteer ieders levensovertuiging en zal daar bij de invulling van de plechtigheid en het schrijven van het levensverhaal altijd rekening mee houden.

elke uitvaart is een uniek moment - een ontmoeting in herinneringen - door verdriet te delen - goede woorden te zeggen - muziek te laten klinken - symbolen te laten spreken.